Politika privatnosti

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI 

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti sadrži informacije o tome kako Milina Draksimović PR Na vrhu uvek ima mesta Osečina, obrađuje Vaše podatke o ličnosti prilikom korišćenja i kupoprodaje putem Na vrhu uvek ima mesta, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) („ZZPL“).

 

 1. Kome je namenjeno ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti?

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti je namenjeno:

 • Licima koja koriste našu Online prodavnicu radi online kupovine proizvoda i usluga (Kupcima),
 • Posetiocima veb-sajta navrhu.rs i licima koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.

 

 1. Kontakt podaci Rukovaoca

Milina Draksimović PR Na vrhu uvek ima mesta Osečina, je privredno društvo koje prodaje svoje proizvode i usluge Kupcima putem svoje online prodavnice Na vrhu uvek ima mesta, kreirane korišćenjem Shpify e-commerce platforme.

Vaše podatke o ličnosti, u svojstvu rukovaoca, obrađuje Milina Draksimović PR Na vrhu uvek ima mesta Osečina, sa sedištem u ul. Obilićeva 15, 14253 OSECINA, matični broj: 66135268, PIB: 112485836 i odgovoran je za obradu Vaših podataka o ličnosti.

 • Možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: navrhuuvekimamesta@yahoo.com ili
 • Pozivom na sledeće brojeve telefona: 0628288254 (radnim danima od 9 do 17h)

 

 1. Lice za zaštitu podataka o ličnosti

U slučaju da imate bilo kakva pitanja u pogledu zaštite podataka o ličnosti možete se obratiti našem Licu za zaštitu podataka putem e-mejl adrese: navrhuuvekimamesta@yahoo.com

 

 1. Koje podatke o ličnosti Rukovalac obrađuje, po kom pravnom osnovu i u koje svrhe?

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti sledećih kategorija lica na koje se podaci odnose i to:

  • Licima koja koriste našu Online prodavnicu radi online kupovine proizvoda i usluga (Kupcima),
  • Posetilaca veb-sajta navrhu.rs i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.

 

4.1 Lica koja koriste našu Online prodavnicu  radi kupovine proizvoda i usluga (Kupci)

Rukovalac obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti Lica koja koriste našu Online prodavnicu radi kupovine proizvoda i usluga (Kupaca):

 • Identifikacione podatke, kontakt podatke, podatke o adresi i načinu isporuke i podatke o predmetu kupoprodaje u svrhu: realizacije kuporpodaje, a po osnovu izvršenja ugovora sa kupcem (čl. 12 st. 1 tč. 2 ZZPL);

 

 • Podatke o interakciji koju ostvarujete sa nama i kontakt podatke u svrhu: (i) pružanja korisničke podrške pri korišćenju naše Online prodavnice, a po osnovu izvršenja ugovora sa kupcem (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL) i (ii) u svrhu rešavanja reklamacija, a po osnovu poštovanja zakonske obaveze (čl. 12 st 1 tč. 3 ZZPL-a, a u vezi sa i čl. 56 st 6 Zakona o zaštiti potrošača).

 

 • Kontakt podatke:
  • u svrhu slanja administrativnih poruka (npr. obaveštenja o promeni opštih uslova korišćenja i prodaje putem naše online prodavnice, promene obaveštenja o obradi podataka o ličnosti i sl.), a po osnovu izvršenja ugovora (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL);
  • u svrhu slanja komercijalnih poruka, uključujući one koje su prilagođene Vašim interesovanjima, a po osnovu Vašeg pristanka (čl. 12 st. 1 tč. 1 ZZPL).

 

 • IP adrese i browser fingerprint (karakteristike internet pretraživača i uređaja, operativni sistem, izbor jezika, URL adresa sa koje ste pristupili na veb-sajt Online prodavnice, podaci o lokaciji, podaci o stranicama koje posećujete, vreme pristupa, učestavost i dužina posete, linkovi kojima pristupate, i sl.) u svrhu (i) sprečavanja zloupotreba, a po osnovu našeg legitmnog interesa u vidu održavanja neophodnog nivoa bezbednosti (čl. 12 st 1 tč. 6 ZZPL) i u svrhu (ii) poboljšanja korisničkog iskustva, a po osnovu našeg legitimnog interesa u vidu poboljšanja funkcionalnosti naše Online prodavnice (čl. 12 st 1 tč. 6 ZZPL).

 

  • Podaci o Shopen korisničkim kredencijalima: U slučaju da kupac registruje Shopen nalog preko naše Online prodavnice ili pristupa našoj Online prodavnici korišćenjem kredencijala Shopen naloga kreiranog preko neke druge Online prodavnice, Shopen će podatke o vašem korisničkom nalogu u vidu imena, prezimena, e-mejl adrese i šifre podeliti sa nama u svrhu registracije i olakšanog pristupa, odnosno realizacije kupoprodaje, a po osnovu vašeg pristanka (čl.12 st 1 tč. 1 ZZPL). Više informacija o načinu na koji SHOPEN obrađuje Vaše podatke možete pronaći na shopen.com/obaveštenje o privatnosti.

 

4.2 Posetioci veb-sajta naše Online prodavnice i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama

Rukovalac obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti Posetilaca veb-sajta naše  Online prodavnice i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama:

 • Podatke o Vašoj interakciji sa nama i kontakt podatke u svrhu pružanja podrške na Vaš zahtev, po osnovu našeg legitimnog interesa u vidu pružanja podrške licima koja nisu registrovani (čl. 12 st. 1 tč. 6 ZZPL-a).

 

4.3 Kolačići (cookies)

Rukovalac na veb-sajtu naše Online prodavnice koristi kolačiće (cookies). Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se skladište na Vašem uređaju prilikom posete našeg veb-sajta. Rukovalac koristi različite vrste u različite svrhe.

4.3.1. Neophodni kolačići

Ovo su kolačići koji omogućavaju osnovno funkcionisanje veb-sajta i kao takvi su neophodni za samo funkcionisanje veb-sajta.

4.3.2. Statistički kolačići

Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo kako posetioci koriste naš veb-sajt, a radi poboljšanja funkcionalnosti veb-sajta. Ove kolačiće obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa u vidu poboljšanja funkcionalnosti veb-sajta, odnosno Online prodavnice.

4.3.3 Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje ste napravili i pruže Vam bolje korisničko iskustvo (npr. lista želja i sl.).

4.3.4. Marketing kolačići

Ove kolačiće koristimo za prikazivanje sadržaja i reklama, uključujući one koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Kolačiće marketinga koriste i druge kompanije sa kojima sarađujemo kako bi Vam prikazale reklame vezane za proizvode i servise koji Vas interesuju. Za korišćenje ovih kolačića neophodan je Vaš prethodni pristanak.

 

 1. Legitimni interes

U određenim slučajevima vršimo obradu Vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa (čl. 12 st. 1 tč. 6 ZZPL). Ovaj pravni osnov koristimo u situacijama kada legitimni interes preteže nad Vašim interesima i osnovnim pravima i slobodama. Legitimni interes ogleda se u (i) održavanju neophodnog nivoa bezbednosti Online prodavnice, (ii) pružanju usluga podrške licima koja nisu naši registrovani kupci i (iii) poboljšanju funkcionalnosti Online prodavnice.

 

 1. Da li delimo Vaše podatke o ličnosti?

Rukovalac deli Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima i to sa:

 1. Shopenom, koja kompanija je provajder Shopen platforme pomoću koje je kreirana i putem koje funkcioniše naša Online prodavnica;
 2. Kurirskim službama, kada vršimo dostavu putem odgovarajuće kurirske službe;
 3. Ovlašćeni servisi, u slučaju rešavanja reklamacija;
 4. Facebook, Google, Pinterest – provajder kompanije koje koristimo za potrebe statistike i ciljanog oglašavanja putem kolačić

 

U određenim slučajevima obavezani smo da Vaše podatke o ličnosti podelimo sa organima vlasti. Tako na primer imamo zakonsku obavezu da na osnovu odgovarajućeg sudskog ili upravnog akta predočimo sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela.

 

 1. Da li prenosimo Vaše podatke o ličnosti u druge države?

Rukovalac prenosi Vaše podatke o ličnosti izvan teritorije Republike Srbije budući da se serveri na kojima se podaci skladište kroz Shopen platformu nalaze izvan naše zemlje, a do prenosa dolazi i prilikom korišćenja Facebook, Google i Pinterest alata za analizu i oglašavanje. Imajte u vidu da u konkrtenom slučaju postoji primereni nivo zaštite podataka o ličnosti budući da su kompanije Facebook, Google i Pinterest potpisnice Privacy Sheild-a.

 

 1. Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke?

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo onoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha zbog koje  se podaci obrađuju, odnosno do opoziva pristanka (ukoliko se obrada zasniva na pristanku), osim ukoliko je duža obrada podataka neophodna zbog poštovanja zakonske obaveze ili zbog podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

 

 1. Koja su Vaša prava u pogledu podataka o ličnosti?

U pogledu obrade podataka o ličnosti koju vršimo, ostvarujete sva prava propisana ZZPL-om i to: pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na opoziv pristanka, pravo da se na lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući proifilisanje.

Ukoliko smatrate da Rukovalac obradu Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd

office@poverenik.rs

+381 11 3408 900

 

Skrećemo pažnju da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.

 

 1. Obaveznost davanja podataka

Davanje podataka o ličnosti je neophodan uslov za zaključenje i realizaciju kupoprodajnog ugovora sa Kupcem. Nedavanje podataka povlači nemogućnost realizacije kupovine putem Onlajn prodavnice, odnosno drugih prava koja ostvarujete u vezi sa kupoprodajom. Kreiranje Shopen naloga nije neophodan uslov za realizaciju kupoprodaje, ali kupac neće biti u mogućnosti da koristi olakšani pristup našoj Online prodavnici i drugim Online prodavnicama koje funkcionišu putem Shopen platforme.

 

 1. Izmene i dopune Obaveštenja o obradi podataka o ličnosti

Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti stupa na snagu i primenjuje se počev od 2020. godine.

Izmene i dopune ovog Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti moguće su samo u pisanoj formi, o čemu ćete biti obavešteni.

 

 1. Zaštita privatnosti korisnika

U ime Milina Draksimović PR Na vrhu uvek ima mesta Osečina obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Milina Draksimović PR Na vrhu uvek ima mesta Osečina odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.